Select Page

Alexas_Fotos / Pixabay

Ena izmed ugodnosti prostega pretoka oseb za državljane EU je tudi pravica do študija, usposabljanja, raziskovanja in sodelovanja pri študentskem ali prostovoljnem delu v drugi državi članici EU.

Študentje, ki imajo evropsko državljanstvo, imajo možnost, da gredo za tri mesece študirat v drugo državo članico. Za študij v drugi državi članici do treh mesecev potrebuje študent (državljan EU) samo potni list ali osebno izkaznico .

Če pa želi državljan EU v drugi članici EU prebivati in študirati dlje kot tri mesece, mora izpolnjevati naslednje pogoje :

• vpisan mora biti na izobraževalno ustanovo,

• mora biti zdravstveno zavarovan,

• imeti mora zadostna finančna sredstva, da ne bo obremenjeval sistema socialne varnosti države, v kateri bo študiral.

Države članice si same krojijo svoj izobraževalni sistem, vendar večkrat pride tudi do sodelovanja med različnimi državami članicami na področju izobraževanja, kjer si države med seboj izmenjujejo dobro prakso ter oblikujejo skupne cilje.

EU tako financira mnoge programe, ki svojim državljanom omogočajo študij, usposabljanje in prostovoljno delo v tujini. To je odlična priložnost za vse evropske državljane, da se v tujini osebno izoblikujejo, naberejo dragocene izkušnje ter izkoristijo gospodarski potencial EU.

Politiko EU na področju izobraževanja sta izoblikovali dve pogodbi, in sicer Maastrichtska ter Amsterdamska. EU si prizadeva za sodelovanje med državami članicami na področju izobraževanja, vendar še ne načrtuje poenotenje izobraževalnih sistemov.

Državljani ene države članice se lahko izobražujejo v drugi državi članici in morajo imeti enake pogoje kot državljani te države. Se pravi, če gre slovenski študent študirat v tujino, kjer je treba domačim študentom plačevati šolnino, mora te obveznosti poravnati tudi sam. Da pa bi 28 imeli študenti in otroci, ki se izobražujejo v tujini, enake pogoje kot domačini, jim mora biti omogočeno, da lahko obiskujejo dodatne ure maternega jezika. Države članice so dolžne za tuje študente omogočiti tudi nadaljevanje šolanja po svojih predpisih.

EU je vzpostavila Evropsko informacijsko mrežo na področju izobraževanja (EURYDICE), kjer države članice EU med seboj sodelujejo, si izmenjujejo najboljšo prakso, spremljajo razvoj izobraževalnih sistemov itd.