Select Page

Carine so dajatev, ki omejuje prosti pretok blaga.

Treba jih je plačati za blago, ki prečka mejo. Danes so takšne dajatve po PDEU med državami članicami strogo prepovedane.

Države članice se te prepovedi držijo, kajti carineso preveč »prosojne«, zato se jih ne da prikriti.

Notranje carine so bile torej do danes povsej EU odstranjene, bolj vztrajne pa so bile dajatve z enakim učinkom .