Select Page

Pravila o prostem pretoku blaga skrbijo za zaščito uvoženega blaga iz tretje države tako, da za slednjega ni treba plačati dodatnih dajatev, kot so npr. carine.

Tuje blago dobi torej enak položaj kot domače takoj, ko prvič prečka zunanjo mejo EU. PDEU tako preprečuje carinske dajatve na uvoz in izvoz ter vse dajatve z enakim učinkom (člen 30 PDEU, prejšnji člen 25 PES).

Prepoved velja za blago, ki je znotraj območja EU v prostem prometu, ni pa pomembno, ali je bilo blago izdelano v državi članici ali pa je bilo uvoženo iz tretjih držav. Prepoved pa ne velja takrat, ko carinski organi uvoženo blago začasno uskladiščijo, preden ga pregledajo in spustijo v prosti promet .