Select Page
PREPOVED DISKRIMINACIJE

PREPOVED DISKRIMINACIJE

Prosto gibanje delavcev ima po PDEU dva glavna sestavna dela. V prvem delu so opisane migracijske pravice, drugi del pa opisuje prepoved vsake diskriminacije na podlagi državljanstva glede dela, plačila in drugih pogojevdela. Prepoved diskriminacije v členu 45 PDEU...
SCHENGEN

SCHENGEN

Izraz Schengen oz. Schengenski režim se v strokovnem žargonu uporablja za pravni red, ki je bil vpeljan v malem luksemburškem mestu Schengen. Ta pravni red vsebuje dva mednarodna sporazuma. Prvi se imenuje Schengenski sporazum in je nastal leta 1985, drugega pa so...
Pojem delavca v smislu PDEU

Pojem delavca v smislu PDEU

»PDEU in tudi sekundarna zakonodaja pojma delavca ne opredeljujeta. V zadevi Hoekstra je Sodišče odločilo, da je ta pojem treba opredeliti v skladu s pravom EU in ne v skladu z nacionalnim pravom posameznih držav. Tako se je v odločbah Sodišča EU izoblikoval pojem...
PROSTO GIBANJE DELAVCEV

PROSTO GIBANJE DELAVCEV

Prosti pretok delovne sile omogoča, da se delavci iz ene države članice lahko preselijo v drugo državo članico, da bi tam delali. Ideja oz. cilj prostega gibanja delavcev je, da bi se delavci iz držav članic z visoko stopnjo brezposelnosti ali nizkimi plačami...

ZGODOVINSKI RAZVOJ PROSTEGA PRETOKA OSEB

Že od same ustanovitve EGS dalje so njeni ustanovitelji načrtovali, da naj ta ne bi vključevala samo prostega gibanja blaga in storitev, ampak tudi prost pretok proizvodnih faktorjev, se pravi delo in kapital. To so načrtovali povsem iz ekonomski razlogov – zaradi...

PROST PRETOK OSEB

Prost pretok oseb daje državljanom EU in njihovim družinskim članom pravico, da se lahko prosto gibljejo in prebivajo tudi na ozemlju drugih držav članic. Tu je govora o vstopu, bivanju ter tudi delu državljana EU in njegovih družinskih članov v drugi državi članici ....