Select Page
PROST PRETOK KAPITALA

PROST PRETOK KAPITALA

Pomemben del notranjega trga je tudi prost pretok kapitala in plačil med državami članicami. To zadnjo svoboščino ureja PDEU, in sicer členi od 63–66 PDEU. Svoboščino prost pretok kapitala lahko koristi vsakdo, ki ima kapital v eni izmed držav članic EU, ne glede na...
DIREKTIVA O STORITVAH NA NOTRANJEM TRGU

DIREKTIVA O STORITVAH NA NOTRANJEM TRGU

Direktiva o storitvah pomeni pomemben korak k razvoju področja o prostem pretoku storitev. Zagovorniki Direktive so bili prepričani, da Direktiva predstavlja resnično praktično in izvedljivo rešitev, ki bo spremenila gospodarstvo EU. Direktiva je pripomogla k večji...
PROST PRETOK STORITEV

PROST PRETOK STORITEV

Prosti pretok storitev je poleg že dveh opisanih, prostega pretoka blaga in prostega pretoka oseb, tretja izmed štirih temeljnih svoboščin, ki jih bom opisal v svojem delu. Enako kot velja za prejšnji dve svoboščini, da na območju EU ni več notranjih meja, velja tudi...
EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO

EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO

»pojem državljanstvo se v osnovi navezuje na ozemeljsko celovitost narave. Z evropskim državljanstvom se kaže dvojna narava pravice do prostega gibanja oseb, in sicer ekonomska ter politična. Odnos državljanov članic EU se vzpostavlja prek nacionalnih držav članic,...
ŠTUDIJ V TUJINI

ŠTUDIJ V TUJINI

Ena izmed ugodnosti prostega pretoka oseb za državljane EU je tudi pravica do študija, usposabljanja, raziskovanja in sodelovanja pri študentskem ali prostovoljnem delu v drugi državi članici EU. Študentje, ki imajo evropsko državljanstvo, imajo možnost, da gredo za...
MIGRACIJE

MIGRACIJE

Vsak delavec ima v okviru EU pravico, da odide v drugo državo članico z namenom iskanja dela, se tam zaposli in si najde prebivališče. Iskalci zaposlitve lahko v drugi državi članici bivajo praviloma do šest mesecev. V primeru, da v tem času ne najdejo zaposlitve, ima...